Sim Lộc Phát


Liên hệ : 091.94.999.96

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0968000968 11,500,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
2 0128219.19.68 250,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
3 01627213568 250,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
4 0122524.64.68 250,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
5 0122922.92.68 300,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
6 0126629.63.68 300,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
7 0122337.57.68 350,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
8 0963093168 1,200,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
9 0962266968 2,200,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
10 09666.320.68 1,200,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
11 0977.04.3268 1,600,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
12 09.77775.468 3,300,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
13 09666.31.168 2,500,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
14 0937.87.1168 1,200,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
15 01242.155.868 275,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
16 01259191568 275,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
17 09.1976.6068 350,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
18 09.1976.4068 350,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
19 09.1959.7068 350,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
20 09.1957.8768 350,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
21 09.1957.2768 350,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
22 09686.246.68 2,800,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
23 0968.621.868 3,000,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
24 09686.27.868 3,000,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
25 0968.629.668 3,000,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
26 0968.629.868 3,000,000 (VNĐ) 62 Đặt Mua
27 0968.620.868 3,000,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
28 0968.621.668 3,500,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
29 0968.623.868 3,800,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
30 0968.62.8868 4,500,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
31 0968.622.668 5,000,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
32 09.686.22.868 7,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
33 01678.111.068 200,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
34 0915.021.068 350,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
35 0914.84.6568 400,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
36 0934.441.468 550,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
37 0936.37.57.68 750,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
38 0968.624.068 790,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
39 0968.628.068 800,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
40 0968.621.068 800,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
41 0968.621.768 800,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
42 0968.629.468 800,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
43 0968.62.1468 880,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
44 0968.62.57.68 900,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
45 0968.622.068 900,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
46 0968.624.168 900,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
47 0968.624.768 900,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
48 0968.62.77.68 900,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
49 0968.62.30.68 990,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
50 0968.624.268 1,100,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
51 0968.627.268 1,200,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
52 0968.629.068 1,200,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
53 0968.620.568 1,200,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
54 0968.625.968 1,200,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
55 0968.627.368 1,200,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
56 0968.62.97.68 1,200,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
57 0968.620.968 1,200,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
58 0968.622.768 1,200,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
59 0968.62.37.68 1,200,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
60 0968.625.468 1,200,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
61 0968.62.87.68 1,200,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
62 0968.629.568 1,200,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
63 0968.62.00.68 1,300,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
64 0968.625.068 1,300,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
65 0968.620.368 1,300,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
66 0968.620.468 1,300,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
67 0968.624.968 1,300,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
68 0968.626.068 1,300,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
69 0968.620.168 1,500,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
70 0968.62.12.68 1,500,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
71 0968.623968 1,500,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
72 0968.625.168 1,500,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
73 0968.628.368 1,500,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
74 0968.629.168 1,500,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
75 0968.625.368 1,500,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
76 0968.629.268 1,500,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
77 0968.62.55.68 1,500,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
78 0122861.65.68 450,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
79 0128222.33.68 600,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
80 0126922.22.68 700,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua

Sim Lộc Phát > Trang :2

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
81 0126839.86.68 1,200,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
82 0126333.33.68 1,500,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
83 0965424268 2,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
84 0964855968 900,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
85 0964406268 1,300,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
86 0964821268 1,100,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
87 0969955368 2,600,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
88 0965306368 2,200,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
89 0965596368 2,500,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
90 0964.266.268 3,900,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
91 096.737.1368 3,900,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
92 0987.30.68.68 18,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
93 097.9999.568 20,000,000 (VNĐ) 71 Đặt Mua
94 0964.11.1968 2,600,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
95 0965.30.1968 2,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
96 0964.53.1268 800,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
97 0965.97.67.68 900,000 (VNĐ) 63 Đặt Mua
98 0964.382.168 800,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
99 0964.285.168 800,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
100 0964.223.168 1,200,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
101 096.4329.268 800,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
102 0964.525.268 1,500,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
103 0964.383.268 1,200,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
104 0964.135.568 1,200,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
105 0965.385.168 1,300,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
106 096.575.1568 2,500,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
107 0966.205.468 1,100,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
108 0966.205.268 1,200,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
109 0964.599.268 1,000,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
110 0969.50.3468 1,100,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
111 096.339.1568 2,600,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
112 0962.89.1568 2,600,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
113 0966.234.168 2,300,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
114 0962703168 1,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
115 0969043168 900,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
116 0969482368 1,100,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
117 0966594268 1,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
118 0973971568 2,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
119 0962961868 2,200,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
120 0962703368 1,200,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
121 0967398168 1,100,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
122 0963610268 2,300,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
123 0966193168 2,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
124 0966156468 2,000,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
125 0966590168 1,300,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
126 0977601568 1,600,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
127 0966308168 1,300,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
128 0965558968 1,300,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
129 0966295368 1,500,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
130 0969381568 2,300,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
131 0969921268 2,000,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
132 0962955568 2,600,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
133 0969032568 1,600,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
134 0986048568 1,200,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
135 0963591368 4,300,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
136 0965964168 900,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
137 0969525668 3,300,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
138 0966655468 2,600,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
139 0969989368 3,600,000 (VNĐ) 67 Đặt Mua
140 0977568668 11,000,000 (VNĐ) 62 Đặt Mua
141 0975466668 12,000,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
142 0963366168 3,900,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
143 0967051968 2,500,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
144 0967091968 2,500,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
145 0967431968 2,000,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
146 0967141968 2,200,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
147 01259.199.468 275,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
148 0932490468 1,000,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
149 0906537068 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
150 0935678068 1,000,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
151 0932526168 1,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
152 0932470568 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
153 0934962068 1,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
154 0905431468 1,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
155 0935256168 1,000,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
156 0935627168 1,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
157 0935090768 1,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
158 0932554568 1,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
159 0934720968 1,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
160 0905479968 1,000,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua

Sim Lộc Phát > Trang :3

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
161 0935810368 1,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
162 0934965568 1,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
163 0903587168 1,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
164 0934964168 1,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
165 0934895368 1,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
166 0932581068 1,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
167 0935481068 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
168 0935017068 1,000,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
169 0935370068 1,000,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
170 0905819468 1,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
171 0903594568 1,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
172 0932415568 1,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
173 0935492368 1,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
174 0935249768 1,000,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
175 0934950568 1,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
176 0905834968 1,000,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
177 0934867168 1,000,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
178 0934842968 1,000,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
179 0932540768 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
180 0935494568 1,000,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
181 0935427768 1,000,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
182 0906493768 1,000,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
183 0935941768 1,000,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
184 0935295268 1,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
185 0935074168 1,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
186 0934824168 1,000,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
187 0905623068 1,000,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
188 0903544368 1,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
189 0935940268 1,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
190 0935540068 1,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
191 0905823068 1,000,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
192 0905584968 1,000,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
193 0903583768 1,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
194 0905833768 1,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
195 0935865768 1,000,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
196 0935725468 1,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
197 0935572168 1,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
198 0935301068 1,000,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
199 0932590268 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
200 0906498368 1,000,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
201 0906442968 1,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
202 0937555968 1,800,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
203 0933254568 1,560,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
204 0937000968 1,800,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
205 0933161968 1,800,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
206 01286368568 1,440,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
207 01286268968 1,440,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
208 01286268568 1,440,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
209 01286168568 1,440,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
210 01285686968 1,440,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
211 01285368968 1,440,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
212 01284686168 1,440,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
213 01212368568 1,440,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
214 01212682368 1,200,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
215 01212368768 1,200,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
216 01217268768 1,440,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
217 01217368568 1,440,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
218 01217368868 1,440,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
219 01217668768 1,440,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
220 01217682868 1,440,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
221 01218868968 1,200,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
222 01217685868 1,440,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
223 0937212268 1,560,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
224 0933978968 1,560,000 (VNĐ) 62 Đặt Mua
225 0908981268 1,560,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
226 0937533968 1,560,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
227 0933676068 1,560,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
228 0937439868 1,800,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
229 0933055368 1,440,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
230 0933272268 1,440,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
231 0933272368 1,440,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
232 0937131668 1,560,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
233 0933074568 1,560,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
234 0908759368 840,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
235 0937424568 1,560,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
236 0933581968 1,560,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
237 0937955968 1,560,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
238 0933321968 1,560,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
239 0937265268 2,160,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
240 0937239668 1,800,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s